Ogrzewanie

03.02.2020

Ciepło we wszystkich pomieszczeniach każdego Apartamentu zapewni instalacja centralnego ogrzewania. Źródłem ciepła będzie kocioł gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, a elementami grzewczymi dla poszczególnych pomieszczeń pętle ogrzewania podłogowego. Właśnie kończą się prace związane z układaniem rur. Już niedługo pętle zakryje wylewka.