Zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych

21.02.2019

Zgłosiliśmy rozpoczęcie prac budowlanych do tut. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego .